Vad är Akupunktur?

Akupunktur är en behandlingsmetod för att skapa balans och jämvikt i kroppen, genom en akupunkturbehandling främjas kroppens självläkningssystem på sin yttersta spets.

Akupunktur enligt Kinesisk medicin (TCM)  är en av världens mest omfattande läkekonster. I akupunktur arbetar vi med ett Holistiskt tankesätt, dvs Puls- och Tung diagnostik. Akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin kan användas som behandling för en stor mängd tillstånd och hälsoproblem. Dessutom kan akupunktur användas som förebyggande och friskvårdande behandling.

Akupunkturen har utvecklats oavbrutet under 5000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken som samlas i dagens TCM.

Med akupunktur kan man behandla  bl. a. migrän, huvudvärk,  muskel- och skelettproblem, nervvärk, blåsbesvär, ledinflammationer och reumatism. Problem i luftvägarna, sjukdomar i ögon och mun, problem i matsmältningsorganen, neurologiska problem, Också gynekologiska besvär som infertilitet,  problem med prostata och impotens. (I princip alla besvär som inte operation)

Skillnaden mellan  kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering Ursprunglig akupunktur enligt TCM (kinesisk akupunktur) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering. Sensorisk stimulering eller s.k. ’dry needling’ används ofta av fysioterapeuter som smärtlindrande symptom behandling. Utbildningen som erbjuds till dem som utför denna