Medicinsk Yoga = MediYoga

Hos oss på Holistic Awareness har vi Yogaklasser som är kombinerade med självterapi genom tryck på vissa Akupressur punkter. Klasserna startar höst och i slutet av januari, det är begränsat antal platser på varje klass. Max 10/klass , Anmälan sker via mail till maud@holisticawareness.se . Håll koll på vår Facebook sida för info när det är dags att anmäla sig till våra klasser. Vi kommer att ha både fm/em klass.

Yoga är en av de äldsta holistiska discipliner människan känner till. Arkeologi, källskrifter och andra spår antyder ett ursprung 5000-6000 år.  Yoga är i grunden en holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt. Alla utbildade instruktörer i MediYoga har en grundläggande medicinsk kompetens.